ทัวร์สวนผลไม้

Exploring orchard

果樹園めぐりについて

About Exploring orchard

ทัวร์สวนผลไม้


ข้อมูลสถานที่

สวนสวรรค์แห่งผลไม้ อุบาฟุโตโกโระ

 • 【ที่อยู่】 1377-7 มิสึนาชิซาวะ มินาซาวะ เมืองคามิโนะยามะ จังหวัดยามากาตะ
 • 【โทรศัพท์】 023-674-2921
 • 【เว็บไซต์】 http://www.ubafutokoro.com/

สวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวมากิโนะ

 • 【ที่อยู่】 2020 นากาฮาระ มากิโนะ เมืองคามิโนะยามะ จังหวัดยามากาตะ
 • 【โทรศัพท์】 023-674-3305
 • 【เว็บไซต์】 http://www.makino-fruits.com/

ร้านขายของสวนดอกทานตะวัน

 • 【ที่อยู่】 448 มินาซาวะ เมืองคามิโนะยามะ จังหวัดยามากาตะ
 • 【โทรศัพท์】 023-674-3443

สวนผลไม้ฟรุตแลนด์ยามากาตะ

 • 【ที่อยู่】 1241-194 ฮันโดโระ มิคามิ เมืองคามิโนะยามะ จังหวัดยามากาตะ
 • 【โทรศัพท์】 023-674-2562

สวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวไซโต้

 • 【ที่อยู่】 1149 ฮันโดโระ มิคามิ เมืองคามิโนะยามะ จังหวัดยามากาตะ
 • 【โทรศัพท์】 023-674-2278

สวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวคาวากุจิ

 • 【ที่อยู่】 41 นากาฮาระ มากิโนะ เมืองคามิโนะยามะ จังหวัดยามากาตะ
 • 【โทรศัพท์】 023-674-2485
 • 【เว็บไซต์】 http://www.kawaguchikajuen.com/

ยามากาตะเชอร์รีแลนด์

 • 【ที่อยู่】 1241-47 ฮันโดโระ มิคามิ เมืองคามิโนะยามะ จังหวัดยามากาตะ
 • 【โทรศัพท์】 023-674-2345
 • 【เว็บไซต์】 http://www.yamagata-cherryland.com/

ทากาฮาชิฟรุตแลนด์

 • 【ที่อยู่】 185 อามิดาจิ เมืองคามิโนะยามะ จังหวัดยามากาตะ
 • 【โทรศัพท์】 023-673-4706 / FAX: 023-673-2737
 • 【เว็บไซต์】 http://takahashi-fl.jp/

สวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวคิมุระ

 • 【ที่อยู่】 1239-5 นากาฮาระ มากิโนะ เมืองคามิโนะยามะ จังหวัดยามากาตะ
 • 【โทรศัพท์】 023-674-2831

施設のご案内

Guidance of the precincts

ทัวร์สวนผลไม้の場所

Exploring orchard